Festivalen organiseres af Tønder Festival Fond og Tønder Festival Forening.

Festivalkontoret har 4 fuldtidsansatte i administrationen og musikbookingen.

Festivalen har en ledergruppe på cirka 150 personer og en samlet frivillig medarbejdergruppe på cirka 2.000 personer.

På billedet: Maria Theessink (tv), Stig Bang-Mortensen, Kirstine Uhrbrand (th)

Ledelsen:
Kunstnerisk leder: Maria Theessink
Administrativ leder: Kirstine Uhrbrand

Festivalkontoret:
Heidi Gjelstrup Klinge, festivalmedarbejder
Mette Wraa Stigsen, økonomimedarbejder

Bestyrelsen, Tønder Festival Fond:
Stig Bang-Mortensen, formand
Viggo Christensen
Lars Nauheimer
Poul-Henrik Jensen

Webredaktør:
Martin Blom Hansen

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone