FOTO: Ard Jongsma

FolkBALTICA Ensemblet (DK, D)

Når de er sammen, taler de dansk, tysk og engelsk, men det fælles sprog er musikken. FolkBALTICA Ensemblet består af omkring 50 unge musikere fra sydlige Danmark og det nordlige Tyskland. Orkestret er opstået i forbindelse med den årlige folkBALTICA Festival, som finder sted i midten af maj. FolkBALTICA Ensemblet er denne festivals ungdomsorkester, som både geografisk og musikalsk krydser grænser for traditionel og nutidig folkemusik. Violinisten Harald Haugaard står som kunstnerisk leder af folkBALTICA Festivalen i spidsen for ensemblet, som har til formål at udvikle unge talenter og bevare og forny folkemusiktraditionerne i grænselandet. Tønder Festival støtter aktivt talentmassen og fødekæden i folkemusikmiljøet, og det er en tradition, at FolkBALTICA Ensemble optræder på festivalen. Både til en egen koncert og i forbindelse med den store skolekoncert for elever fra skoler på begge sider af den dansk/tyske grænse.