Tønder Festival Non-profit logo
Login

Nyheder

Indkaldelse til generalforsamling i Folkemusikarkivet

15. april 2023
Foto: Ard Jongsma

Der indkaldes til ordinær generalforsamling

Lørdag d. 13. maj 2023 kl. 14.00 på Tønder Festivals kontor

Vestergade 80, 6270 Tønder

Dagsorden

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning om Foreningens virksomhed.

3. Forelæggelse af årsrapport til godkendelse.

4. Indkomne forslag fra bestyrelse eller Foreningens medlemmer.

5. Fastsættelse af kontingent for det følgende medlemssår.

6. Valg af bestyrelse.

7. Valg af revisor.

8. Eventuelt.

De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved simpelt flertal, medmindre vedtægterne bestemmer andet. Stemmeret kan kun udøves ved personlig tilstedeværelse.

Emner, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal fremsættes skriftligt (herunder elektronisk) til bestyrelsen senest 14 dage efter indkaldelsens udsendelse.

Medlemskab 100 kr.- årligt

Venlig hilsen

Poul-Henrik Jensen

pohejensen@gmail.com

T: 2148 7914

Tønder Festival Logo
Tønder Festival Logo
Vestergade 80,
6270 Tønder
Åbningstider
Telefon:
Mandag: Kl. 10-12
Tirsdag: Lukket
Onsdag: Kl. 10-12
Torsdag: Lukket
Fredag: Kl. 10-12

Forbehold for ændringer
Tilmeld dig nyhedsbrev
* Skal udfyldes
bookmark linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram