Tønder Festival Non-profit logo
Login

Nyheder

Indkaldelse til generalforsamling

7. marts 2023

Tønder Festival Forening indkalder hermed til:

GENERALFORSAMLING

Ordinær generalforsamling
22. marts 2023
kl. 19.00
på Hagges Musik Pub
Vestergade 80
6270 Tønder

Dagsorden
1.  Valg af dirigent.
2.  Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
3.  Forelæggelse af revideret årsrapport til godkendelse.
4.  Indkomne forslag fra bestyrelsen eller foreningens medlemmer.
5.  Fastsættelse af kontingent.
6.  Valg til bestyrelsen: På valg er: C.C. Rasmussen og Søren Hansen. Begge modtager
     genvalg.
7.  Valg af revisor.
8.  Eventuelt.


Indkomne forslag sendes pr. mail til: mette-linnet@hotmail.com
eller pr. brev til Tønder Festival Forening, Vestergade 80, 6270 Tønder
 
Indkomne forslag skal være os i hænde senest 7 dage efter indkaldelse til generalforsamlingen.
 
Stemmeberettiget på generalforsamlingen er personer, som har indbetalt kontingent kr. 100 til foreningen for perioden 1. september 2021 til 31. august 2022 og som har været frivillige ved den senest afholdte festival i 2022.

Efter generalforsamlingen er foreningen vært ved et let traktement.

Er du i tvivl, om du er medlem, bedes du kontakte Tønder Festival kontor:

Tlf.: 7472 4610

Med venlig hilsen på foreningens vegne
Mette Bossen Linnet, formand

Tønder Festival Logo
Tønder Festival Logo
Vestergade 80,
6270 Tønder
Åbningstider
Telefon:
Mandag: Kl. 10-15
Tirsdag: Kl. 13-15
Onsdag: Kl. 10-15
Torsdag: Kl. 10-15
Fredag: Kl. 10-15

Forbehold for ændringer
Tilmeld dig nyhedsbrev
* Skal udfyldes
bookmark linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram