Tønder Festival Non-profit logo
Login

Nyheder

Nyt projekt for unge musiktalenter modtager stort legat

14. januar 2022
Foto: Madeleine Glindorf

Anne Marie og Jørgen Jensens Legat tildeler Tønder Festival Fonds kommende undervisningsprojekt “Folk- og rootsmusik ud til alle børn” 300.000 kroner.

Vil 10-årige Sofie eller hendes jævnaldrende klassekammerat Sofus fra Tønder en dag stå på scenen på Tønder Festival? Det er ikke utænkeligt, hvis ambitionen bag et nyt undervisningsprojekt bliver realiseret. Ideen med “Folk- og rootsmusik ud til alle børn” er at give børn og unge i Tønder mulighed for at fordybe og udvikle sig inden for folk- og rootsmusikken. Den musik, som udgør kernen i Tønder Festival og er et stærkt kulturelt kendetegn for Tønder-egnen. Det er Tønder Festival Fond, der har lanceret undervisningsprojektet.

Stor tak for støtten
Nu er planerne om “Folk- og rootsmusik ud til alle børn” rykket tættere på. Anne Marie og Jørgen Jensens Legat, som har fokus på studerende på sønderjyske uddannelsesinstitutioner, har givet 300.000 kroner til projektet, som samlet har et budget på 2 mio. kroner.

“Vi er meget taknemmelige for tildelingen af midlerne fra Anne Marie og Jørgen Jensens Legat. Det betyder, at projektet kan få vinger, og vi arbejder videre med finansieringen. For os er det vigtigste, at vi med projektet kan bidrage til at skabe et frugtbart musikmiljø blandt børn og unge i lokalområdet. Nøgleordene er musikalske oplevelser, fællesskab og kreativitet, og samtidig vil projektet være med til at skabe en rugekasse for talentudvikling,” siger Henrik Juul, formand for Tønder Festival Fond.

Frugtbart musikmiljø gavner lokalområdet
Visionen bag “Folk- og rootsmusik ud til alle børn” er at styrke interessen for folk- og rootsmusikken blandt børn og unge i lokalområdet. Musikken er en væsentlig del af kulturen i Tønder og omegn, og projektet kan medvirke til talentudvikling med blik for den høje kvalitet, Tønder Festival altid har stået for.

Planen er at investere i særlige musikforløb på institutioner i kommunen – skoler, musikskole, gymnasium og så videre – i en periode på et år. Undervisningen bliver lagt i hænderne på musikere og musikpædagoger og vil fokusere på folk- og rootsmusik og sangskrivning. Projektet skal styrke kulturen og give positiv indflydelse på andre sektorer og på Tønders position i forhold til tilflytning, turisme og nye arbejdspladser.

Legat med rødder i Sønderjylland opløses
Anne Marie og Jørgen Jensens Legat er oprettet i 1979. Jørgen Jensen, født i 1906 i Øsby ved Haderslev, uddannede sig som tømrer og konstruktør og siden arkitekt ved Det Kongelige Akademi. Legatet har årligt uddelt penge til studerende født eller opvokset i Sønderjylland. Nu er legatet opløst, og støtten på de 300.000 kr. til musikprojektet i Tønder er et af legatets sidste uddelinger.

Nis Peter Thyssen fra bestyrelsen for Anne Marie og Jørgen Jensens Legat siger:
“Da vi i bestyrelsen fik kendskab til visionen og alle de gode tanker bag projektet ”Folk og rootsmusik ud til alle børn”, var vi ikke i tvivl om, at der her var et ambitiøst og perspektivrigt initiativ, som Anne Marie og Jørgen Jensen fuldt ud ville kunne bakke op omkring. De bærende elementer er uddannelse af unge talenter inden for folk- og rootsmusik, og det i kombination med en stærk relation til Sønderjylland via Tønder Festival.

I forbindelse med ophævelsen af legatet har et gennemgående træk ved uddelingerne været et ønske om at tilgodese projekter, der involverer børn, unge og uddannelse. Og altid med en sønderjysk dimension for at sikre de oprindelige ønsker fra stifterne af legatet, Anne Marie og Jørgen Jensen.”

(Foto credit: Madeleine Glindorf)

Tønder Festival 25. 26. 27. 28. august 2022

www.tf.dk
www.facebook.com/tonderfestival
Twitter: @tonderfestival
Instagram: TONDERFESTIVAL

Tønder Festival Logo
Tønder Festival Logo
Vestergade 80,
6270 Tønder
Åbningstider
Telefon:
Mandag: Kl. 10-15
Tirsdag: Kl. 13-15
Onsdag: Kl. 10-15
Torsdag: Kl. 10-15
Fredag: Kl. 10-15

Forbehold for ændringer
Tilmeld dig nyhedsbrev
* Skal udfyldes
bookmark linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram