Hvem er vi

Festivalen organiseres af Tønder Festival Fond og Tønder Festival Forening.
Festivalkontoret har en deltidsansat og seks fuldtidsansatte i administrationen og musikbookingen.
Festivalen har en frivillig ledergruppe på cirka 150 personer og en samlet frivillig medarbejdergruppe på cirka 2.500 personer.

På billedet: Maria Theessink (tv) og Kirstine Uhrbrand (th), Credit: Kurt Henriksen

Ledelsen:
Administrerende direktør: Kirstine Uhrbrand
Kunstnerisk leder: Maria Theessink

Festivalkontoret:
Anne Sofie Hoi, Administrativ medarbejder (barselsvikar)
Annette Jørgensen, Bogholder
Glenn McPherson Houborg, Pladsansvarlig
Helene Grunnet, Projektleder
Henriette Kirk Flyman, Administrativ medarbejder
Mikael Sort, Projektleder

Webredaktør:
Martin Blom Hansen

Bestyrelsen, Tønder Festival Fond:
Henrik Juul, formand
Viggo Christensen
Lars Nauheimer
Poul-Henrik Jensen
Peter Okholm
Svend Erik Lilleøre
Bo Ludvigsen

Bestyrelsen, Tønder Festival Forening:
Bo Ludvigsen, Formand
Anne Mette Horst
Per Andresen
Bodil Jensen
Jan Wilhelmsen
Søren Thorup Hansen
C.C. Rasmussen