Hvem er vi

Festivalen organiseres af Tønder Festival Fond og Tønder Festival Forening.

Festivalkontoret har 5 fuldtidsansatte i administrationen og musikbookingen.

Festivalen har en ledergruppe på cirka 150 personer og en samlet frivillig medarbejdergruppe på cirka 2.500 personer.

På billedet: Maria Theessink (tv) og Kirstine Uhrbrand (th), Credit: Kurt Henriksen

Ledelsen:

Administrerende direktør: Kirstine Uhrbrand
Kunstnerisk leder: Maria Theessink

Festivalkontoret:
Annette Jørgensen, regnskabsmedarbejder
Glenn McPherson Houborg, Pladsansvarlig
Henriette Kirk Flyman, Projektleder
Mikael Sort, Projektleder

Bestyrelsen, Tønder Festival Fond:
Stig Bang-Mortensen, formand
Viggo Christensen
Lars Nauheimer
Poul-Henrik Jensen
Peter Okholm
Jørgen Popp Petersen
Svend Erik Lilleøre
Bo Ludvigsen

Bestyrelsen, Tønder Festival Forening:
Bo Ludvigsen, Formand
Bert Schultz
Per Andresen
Bodil Jensen
Jan Wilhelmsen
Søren Thorup Hansen
C.C. Rasmussen

Webredaktør:
Martin Blom Hansen