Dansk – Udskoling – Opgave – Efter

Udskoling, efter festivalen

Opgave

DANSK

Skriv et læserbrev til Jydske Vestkysten/Ugeavisen eller Der Nordschleswiger hvor du fortæller om din oplevelse til skolekoncerten.

Sådan skrives læserbrevet:
1. Skriv en rubrik, der fanger læserens opmærksomhed.
2. Brug jeg-fortæller.
3. Kom med 2-3 argumenter for dit synspunkt underbygget med eksempler.
4. Brug ord, som viser at du argumenterer: derfor, fordi, nemlig, således, da, på grund af.
5. Appellér til læserens etos, logos og patos.
6. Slut med en konklusion.
7. Skrives i 2-4 spalter.
8. Skriv med letlæselig skrift.
9. Husk afsender

Download opgaven som pdf