Tønder Festival Non-profit logo
Login

Nyheder

Indkaldelse til generalforsamling

9. april 2022

Tønder Festival Forening indkalder hermed til:

GENERALFORSAMLING

Ordinær generalforsamling
28. april 2022 kl. 19.00
på Hagges Musik Pub
Vestergade 80
6270 Tønder

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
3. Forelæggelse af revideret årsrapport til godkendelse.
4. Indkomne forslag fra bestyrelsen eller foreningens medlemmer.
5. Fastsættelse af kontingent.
6. Valg til bestyrelsen: På valg er: Bodil Jensen og Jan Wilhelmsen. Begge modtager
     genvalg.
7. Valg af revisor.
8. Eventuelt.

Indkomne forslag sendes pr. mail til:   
jan.wilhelmsen@wkragh.dk
eller pr. brev til:
Tønder Festival Forening
Vestergade 80
6270 Tønder

Indkomne forslag skal være os i hænde senest syv dage efter indkaldelse til generalforsamlingen. Stemmeberettiget på generalforsamlingen er personer, som har indbetalt kontingent kr. 100 til foreningen for perioden 1. september 2020 til 31. august 2021 og som har været frivillige ved den senest afholdte festival i 2019.

Efter generalforsamlingen er foreningen vært ved et let traktement.

Er du i tvivl, om du er medlem, bedes du kontakte Tønder Festival kontor: Tlf. 7472 4610

Tønder Festival Logo
Tønder Festival Logo
Vestergade 80,
6270 Tønder
Åbningstider
Telefon:
Mandag: Kl. 10-15
Tirsdag: Kl. 13-15
Onsdag: Kl. 10-15
Torsdag: Kl. 10-15
Fredag: Kl. 10-15

Forbehold for ændringer
Tilmeld dig nyhedsbrev
* Skal udfyldes
bookmark linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram