Tønder Festival Non-profit logo
Login

Nyheder

Indkaldelse til generalforsamling

12. marts 2024
Foto: Madeleine Glindorf

Tønder Festival Forening indkalder hermed til

Ordinær generalforsamling

17. april 2024 kl. 19:00 på Hagge’s Musik Pub, Vestergade 80, 6270 Tønder.

Dagsorden

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
  3. Forelæggelse af revideret årsrapport til godkendelse
  4. Indkomne forslag fra bestyrelsen eller foreningens medlemmer

Forslag fra bestyrelsen til vedtægtsændring:

Der indføres et nyt afsnit:

Afsnit 5.01.03:

• Generalforsamlingen vælger for 1 år ad gangen en suppleant til bestyrelsen, som kan indkaldes efter vurdering fra bestyrelsen

Afsnit 5.02 nuværende formulering:

• Udtræder en af de 5.01.01. nævnte bestyrelsesmedlemmer inden valgperiodens udløb vælges på først kommende ordinære generalforsamling et bestyrelsesmedlem for den resterende del af valgperioden. Fratræder en af de 5.01.02 nævnte udpegede bestyrelsesmedlemmer udpeger Tønder Festival Fond et nyt bestyrelsesmedlem.

Afsnit 5.02. formulering ændres til:

• Udtræder en af de i 5.01.01 nævnte bestyrelsesmedlemmer inden valgperiodens udløb, overtager den valgte suppleant pladsen i bestyrelsen for den resterende del af valgperioden. Fratræder en af de i 5.01.02 nævnte udpegede bestyrelsesmedlemmer, udpeger Tønder Festival Fond et nyt bestyrelsesmedlem.

For afsnit 5.01.01 samt afsnit 5.01.02 henvises til www.tf.dk, hvor Tønder Festival Forenings vedtægter er at finde.

5. Fastsættelse af kontingent

6. Valg til bestyrelsen

  • 6.a Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer som vælges for 2 år – på valg er Bodil Jensen og Jan Wilhelmsen, som modtager genvalg
  • 6.b Valg af 1 bestyrelsesmedlem som vælges for 1 år
  • 6.c Valg af 1 suppleant som vælges for 1 år, såfremt vedtægtsændringen godkendes.

7. Valg af revisor

8. Eventuelt

Indkomne forslag sendes pr. mail til Mette Bossen Linnet på mette@tf.dk eller pr. brev til Tønder Festival Forening, Vestergade 80, 6270 Tønder og skal være os i hænde senest 7 dage efter indkaldelse til generalforsamlingen.

Stemmeberettiget på generalforsamlingen er personer, som har indbetalt kr.: 100,00 til foreningen for perioden 1. september 2023 til 31. august 2024 og som har været frivillig ved den seneste afholdte festival i 2023.


Efter generalforsamlingen er foreningen vært ved et let traktement.


Er du i tvivl, om du er medlem, kan du kontakte Tønder Festival kontor på 74 72 46 10, ligesom det også vil være muligt at betale kontingent ved generalforsamlingen.


Med venlig hilsen på foreningens vegne
Mette Bossen Linnet, formand


Tønder Festival 21. 22. 23. 24. august 2024
www.tf.dk
www.facebook.com/tonderfestival
Twitter: @tonderfestival
Instagram: TONDERFESTIVAL
Billetsalg på www.tf.dk

Tønder Festival Logo
[social-share counters="0" buttons="facebook,twitter"]
Tønder Festival Logo
Vestergade 80,
6270 Tønder
Åbningstider
Telefon:
Mandag: Lukket
Tirsdag-torsdag: kl. 10-12
Fredag: Lukket

Forbehold for ændringer
Tilmeld dig nyhedsbrev
* Skal udfyldes
bookmark linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram