Tønder Festival Non-profit logo
Login

Nyheder

Generalforsamling i Folkemusikarkivet

25. november 2022

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Folkemusik Arkivet :

Mandag d. 12. december kl. 14.00 på  Folkemusikarkivets kontor

Østergade 67. 6270 Tønder

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning om Foreningens virksomhed i det forløbne år.

3. Forelæggelse af årsrapport til godkendelse.

4. Indkomne forslag fra bestyrelse eller Foreningens medlemmer.

5. Fastsættelse af kontingent for det følgende medlemssår.

6. Valg af bestyrelse.

7. Valg af revisor.

8. Eventuelt.

De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved simpelt flertal, medmindre vedtægterne bestemmer andet. Stemmeret kan kun udøves ved personlig tilstedeværelse.

Emner, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal fremsættes skriftligt (herunder elektronisk) til bestyrelsen senest 14 dage efter indkaldelsens udsendelse.

Medlemskab 100 kr.- årligt

Venlig hilsen

Poul-Henrik Jensen

Pohejensen@gmail.com

Tønder Festival Logo
Tønder Festival Logo
Vestergade 80,
6270 Tønder
Åbningstider
Telefon:
Mandag: Kl. 10-15
Tirsdag: Kl. 13-15
Onsdag: Kl. 10-15
Torsdag: Kl. 10-15
Fredag: Kl. 10-15

Forbehold for ændringer
Tilmeld dig nyhedsbrev
* Skal udfyldes
bookmark linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram